5″ XACT Edge Cup Wheel

XACT Edge 5″ 50 Grit

GPDI6062

XACT Edge 5″ 100 Grit

GPDI6063

Shark Flap Disc Coarse Grit

GPDI0377 |$45

Shark Flap Disc Medium Grit

GPDI0378 | $45

Shark Flap Disc Fine Grit

GPDI0379 | $45

Shark Flap Disc 400 Grit

GPDI0380 | $45

Shark Flap Disc 800 Grit

GPDI0381 | $45

Shark Flap Disc 1500 Grit

GPDI0382 | $45